Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego

27 sierpnia 2013r.

ZJEDNOCZENIE POMORZA GDAŃSKIEGO Wojna między braćmi stała się zarzewiem dalszych rozruchów wewnętrznych, w których czynną rolę odgrywali zarówno rycerze jak i mieszczanie. Rycerstwo w zasadzie poparło Mściwoja, natomiast niemieccy mieszczanie z Gdańska i Tczewa przywołali na pomoc Branden-burczykow, którzy w r. 1271 zajęli Gdańsk. Dwustronne zagrożenie wewnętrzne zmusiło Mściwoja do szukania ratunku w Wielkopolsce. Przynomocy księcia Bolesława Pobożnego, którego opiece, jak się wyraża Lpółczesny kronikarz, on się powierzył, Brandenburczycy zostali wy-ci z miasta 5,1 i przepędzeni z kraju. Zagrożenie ze strony Branden-5,urczyków nadal Jednakze istniało. Potęgowało się ono także coraz bardziej na granicy wschodniej. Krzyżacy po stłumieniu dwu wielkich powstań pruskich (1273, 1283), które w pewnym momencie zachwiały podstawami ich panowania i naocznie pokazały słabość ich rządów, uprzytomnili sobie potrzebę nawiązania bezpośredniej łączności z ziemiami niemieckimi. Ze swoich baliwatów położonych na terenie całej Rzeszy czerpali oni duże zasoby pieniężne, tam znajdował się punkt zborny spieszącego im na pomoc krzyżowego rycerstwa, w nich wychowywała się młódź zakonna, stamtąd wreszcie ściągano ludność chłopską, którą potem osadzano we włościach zakonnych na terenie Prus Połączenie lądowe przynajmniej poprzez marchię brandenburską miało podstawowe znaczenie dla dalszego bytu Krzyżaków na ziemiach pruskich. Jedyną zaporę słowiańską na tej drodze stanowiła Wielkopolska ggJWze gdańskie. W r. 1276 udało się wymusić na Mściwoju odstąpienie miasta Gniewa nad Wisłą z przyległą ziemią, w którym rychło wzniesiono mocny „Burg" i utworzono z czasem osobne komturstwo Dalsze tereny trzeba już było zdobywać siłą 51. Pod naporem tych wrogich sił Mściwoj II w obliczu grożącej mu bez potomnej śmierci zawarł w r. 1282 układ na przeżycie z księciem wiel" kopolskim Przemysłem II. Na podstawie tego układu po śmierci któ" regokolwiek z książąt ziemia jego miała przypaść pozostałemu przy żv cm Był to pierwszy poważny krok na drodze do zjednoczenia obu dzielnic. Brandenburczycy usiłowali temu przeciwdziałać, przygotowu jąc zabór Pomorza. Mimo to w r. 1294 po śmierci Mściwoja II Pomorze" gdańskie zostało wcielone do Wielkopolski, a rok później Przemysł II juz się koronował na króla Polski. Jak dużą wagę przywiązywali do tej zdobyczy, najlepiej świadczy fakt, że już w r. 1309 przenieśli główną siedzibę Zakonu z Wenecji do Malborka. Obecnie uważali swoje panowanie na całym' wschodnim Pomorzu za utrwalone.

ocena 4.1/5 (na podstawie 18 ocen)

Wybierz się na urlop do polskich, nadmorskich kurortów.
wczasy, nad morzem, Gdańsk, tczew, pomorze, wakacje, Bałtyk, historia, Zwiedzanie, Zabytki Pomorskie, Wypoczynek