Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Wydmy

26 czerwiec 2012r.

Wędrując wśród piaszczystego brzegu warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawy proces tworzenia się wydm i opanowywania ich przez różne zespoły roślinne (zob. rys.2). Na wybrzeżach piaszczysto — wydmowych wyróżnia się: - plaże - wydmy białe - wydmy szare Plażę - tworzy prawie nagi z nielicznymi roślinami pas przybrzeżny. Rozbijające się o brzeg fale nanoszą pewną ilość piasku, z którego powstaje wzdłuż brzegu niewielki wał. Wyrzucane na brzeg różne przedmioty, jak muszle, kamienie, drewno, szczątki wodorostów tworzą nieprzewiewne przeszkody. Pionierem roślinności na plaży jest honkenia piaskowa (Honckenya peploides), rukwiel nadmorska (Cakile maritima) oraz znosząca znaczne zasolenie solanka kolczysta (Salsola kali). Rośliny te są pierwszymi żywymi przeszkodami w wędrówce piasku niesionego z plaży przez wiatr w kierunku lądu. Piasek opada przy roślinie i zaczyna usypywanie się coraz to wyższego pagórka, który jest zawiązkiem wydmy. gatunki: Główną rolę w powstawaniu wydm odgrywają jednak trawy, a wśród nich dwa gatunki: - piaskownica zwyczajna (Ammophila arenaria) - wydmuchrzyca piaskowa (Elymus arenarius) Kępy tych roślin tworzą zaporę powstrzymującą unoszony przez wiatr piasek i przyczyniają się do powstawania wydm odznaczających się stromym stokiem od strony morza. Wydmy te nazywamy przednimi lub białymi (od piasku białego widocznego pomiędzy kępami roślin). Na wydmach białych występuje jeszcze: groszek nadmorski (Lathyrus maritimum), lepiężnik kutnerowaty (Petasites spurius), mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), kostrzewa czerwona (Festuca rubra var. Arenaria), przelot pospolity (Anthyllis valneraria var. maritima), bylica polna (Artemisia campestńs var. servicea).

ocena 4,2/5 (na podstawie 16 ocen)

A czemu by nie zarezerwować kwatery nad polskim morzem?
wczasy, morze Bałtyckie