Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Wydmy

26 czerwca 2012r.

Wydmy - to pagórki piasku usypane przez wiatr. Piaszczyste wybrzeża wydmowe powstają w wyniku działania przybrzeżnych prą4ów, płynących od zachodu, które przesuwają masy piasku -pochodzące ze zniszczonych klifów oraz naniesione przez rzeki. Fale budują z nich przybrzeżne wały podwodne z czasem wypychane z wody. Następnie wiatry osuszają te piaski i tworzą z nich wydmy. Wydmy wędrujące (ruchome) - stanowią olbrzymie zwały piasku, które przemieszczając się siłą wiatrów, niosą zagładę wszelkiej roślinności i wszystkiemu, co napotykają na swej drodze. Na naszym wybrzeżu obserwujemy je na Mierzei Łebskiej (teren oddzielający J. Łebskie od morza) w Słowińskim Parku Narodowym. Utrwalanie wydmy - to procesy porastania jej przez zespoły roślinne utrwalające jej strukturę. Są to procesy naturalne (sukcesja roślinna). Człowiek umacnia też sztucznie niektóre wydmy, a także zabezpiecza np. brzeg morski (przed procesem abrazji) systemem tzw. ostróg. Ekosystemy charakterystyczne dla stref styku lądu i morza to: zbiorowiska inicjalne plaż zbiorowiska wydm białych i szarych wydmowy bór sosnowy bory bażynowe Rośliny pionierskie — to pierwsze żywe przeszkody w wędrówce piasku niesionego z plaży przez wiatr w kierunku lądu, są to: honkenia piaskowa rukwiel nadmorska solanka kolczysta Zespoły roślinne wydm białych to: piaskownica zwyczajna wydmuchrzyca piaskowa Obok tych traw występują jeszcze: groszek nadmorski lepiężnik kutnerowaty mikołajek nadmorski kostrzewa czerwona przelot pospolity bylica polna Na wydmie szarej dominują: zespół kocanek piaskowych zespół j asieóca przybrzeżnego Porastają też liczne gatunki mchów i porostów, jak: płonnik włosisty skalniaczek siwy rogatka kolczasta Rosną także różne chrobotki, pojawia się też rokitnik i krzewy wierzba piaskowa wrzos zwyczajny bażyna czarna: Z drzew jako pierwsza pojawia się sosna. Później, gdy nastąpi większe zwarcie, wydma zostaje ostatecznie utrwalona i opanowana przez las.

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, wydmy, morze Bałtyckie