Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Szata roślinna Morza

26 czerwca 2012r.

Szata roślinna (flora) Roślinność obszarów nadmorskich jest wyraźnie zależna od typów wybrzeża. Występują tu zbiorowiska roślinne o typowym nadmorskim charakterze "nie spotykane w głębi lądu. Duży udział mają gatunki interesujące, chronione i rzadkie dla Polski, występujące na granicy swych zasięgów występowania, przystosowanych do zasiedlania do zasiedlania specyficznych siedlisk, jak np. nieustabilizowanych ubogich piasków wydmowych czy siedlisk zasolonych. Charakterystyczne, ukształtowane w strefie styku lądu i morza ekosystemy lądowe to: - zbiorowiska inicjalne plaż - zbiorowiska wydm białych i szarych - wydmowy bór sosnowy - borybażynowe U ujściach pradolin ukształtowały się łąki halofilne (słonoroślowe) i szuwary oczeretowe (półhalofllne). Charakterystyczne są też zbiorowiska naklifowe i torfowiska, w tym najbardziej wysunięte na wschód torfowiska wysokie typu atlantyckiego. Przed charakterystyką roślinności lądowej warto krótko omówić florę przybrzeżną samego Bałtyku. Stanowią ją głównie glony. W najpłytszych, najbardziej nasłonecznionych miejscach występują zielenice, nieco głębiej brunatnice i krasnorosty. Na niewielkich głębokościach porastają niektóre gatunki kwiatowe, głównie tasiemnica czyli tzw. trawa morska (Zostera marina), wykorzystywana jako materiał tapicerski. Wyrzucany masowo jesienią przez fale morskie glon zwany morszczynem pęcherzykowatym (Focus vesiculosus) zawiera jod i w związku z tym zbierany jest jako surowiec farmaceutyczny. Wśród wodorostów Zatoki "Puckiej występuje widlik (Furcellaria festigiata) a na małych głębokościach porastają rozległe łąki podwodne — ważne zbiorowiska roślinne jako żerowisko dla ryb.

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, morze Bałtyckie