Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

JEZIORO STRZESZEWSKIE

05 lipiec 2013r.

JEZIORO STRZESZEWSKIE Po Jeziorze Długim (344 ha) Jezioro Strzeszewskie jest drugim co do wielkości w zlewni rzeki Tywy. Powierzchnia jego wynosi 127 ha. Położone jest 51 m npm., maksymalna długość — 1900 m, maksymalna szerokość — 1150 m. Linia brzegowa ciągnie się na przestrzeni 5750 m. Roślinność wynurzona zajmuje nieco ponad 18 ha, czyli 13 proc. powierzchni jeziora, natomiast okala brzegi pra- wie całkowicie (93,1 proc. linii brzegowej). Maksymalna głębokość — 14,2 m, głębokość średnia — 7,4 m. Jezioro położone jest na północ od miejscowości Strzeszów, wzdłuż szosy (od jej wschodniej strony) Strzeszów — Swobnica. Południowa strona jest znacznie płytsza, o dnie bez uskoków, strona północna znacznie głębsza, ano pofałdowane. Ze wszystkich stron dojście do brzegów dostępne, pas trzcin wynosi około 5—12 metrów. Z południowo-wschodniej strony wpada kanał łączący Jezioro Strzeszewskie z Jeziorem Grodziskim. Z pozostałych stron wpadają liczne bezimienne strumyki i cieki melioracyjne. Północna część brzegu położona znacznie wyżej, lesista. Równolegle do Jeziora Strzeszewskiego płynie rzeka Tywa z Jeziora Małego do Jeziora Długiego. STRZESZÓW Jezioro Strzeszewskie należy do jezior głębokich, występują tu prawie wszystkie gatunki ryb z sielawą i sieją włącznie. Wędkarze znający jezioro mają swoje stałe miejsca szczupakowe i okoniowe. Przeciętne połowy rybaków zawodowych w granicach 12—16 kg/ha. Jezioro posiada wszelkie walory rekreacyjne. Zlokalizowane są tu niewielkie ośrodki wypoczynkowe. II klasa czystości wody. Przewiduje się dalsze zagospodorowa-nie turystyczne oraz wykorzystanie Jeziora Strzeszowskie-go do zasilania rolnictwa w wodę. CHŁOP Jest to jedno z ciekawszych jezior, zaliczanych do myś-liborskich — pierwsze co do wielkości w zlewni rzeki Myśli na terenie naszego województwa (największe w tej zlewni jest Jezioro Myśliborskie Wielkie położone na terenie województwa gorzowskiego). Położone jest 60 m n. p. m. w pobliżu Lipian, połączone z innymi jeziftrkami licznymi beżimiennymi ciekami. Powierzchnia jeziora wynosi 327 ha, maksymalna głębokość — 32,8 m, głębokość średnia —• 10,6 m, maksymalna długość — 3800 m, maksymalna szerokość — 1125 m. Linia brzegowa bardzo rozwinięta, jej długość wynosi prawie 17 km. Roślinność wynurzona stanowi 34 ha lustra wody, a linię brzegową zarasta prawie w całości. Brzegi dostępne są tylko w tych miejscach, gdzie las przylega do samego jeziora. Tam, gdzie przylegają łąki, toń jeziora jest trudno dostępna. Dno — piaszczysto-muliste. Przeźroczystość wody znaczna — do 9 m. Typ jeziora pod względem rybackim sielawo wo-leszczowy. Spójrzmy teraz na naszą mapkę. Jezioro wyraźnie podzielone jest na dwie części wąską gardzielą. Daleko wcięta na zachód, wydłużona zatoka — płytka, gęsto porośnięta trzciną. W południowej części najgłębsze miejsca: 32,8 m i głęboczek 27 m. Dość spory obszar zajmuje głębokość 25 m, a prawie cały środek tej części — głębina 15-metrowa. Przy gardzieli podwodna wyspa. Północna część jeziora jest znacznie płytsza. Zaznaczyliśmy na niej izobatę 15-metrową oraz głęboczki: 20,2 m, 15,0 m i 7,5 m. Dwa przepływy łączą jezioro Chłop z jeziorem Grochacz a następnie z Jeziorem Mironow-skim. Od miejscowości Mironów najłatwiejszy dojazd. Jezioro Chłop ma wśród wędkarzy bardzo dobrą opinię. Obok leszczy na tym właśnie jeziorze trafiały się szczupaki o wadze 10 kg, dorodne liny, okonie i węgorze. Dostępnych miejsc do plażowania i kąpieli niewiele. BĘDZIN Obok linii kolejowej Lipiany — Myślibórz, wśród łąk i terenów bagnistych, z nielicznymi dostępami do brzegów, leży jezioro Będzin, należące do dorzecza rzek: Myślą — Odra. Powierzchnia jeziora wynosi prawie 140 ha, długość linii brzegowej — 8,5 km, maksymalna głębokość — 15,4 m, średnia głębokość — 4,4 m, maksymalna długość — 1570 m, maksymalna szerokość — 710 m. Będzin jest typowym jeziorem przepływowym, o urozmaiconej linii brzegowej. Roślinność wynurzona wzdłuż całej linii brzegowej stanowi 11 proc. i w większości okala brzegi południowe i południowo-zachodnie. Dwie wyspy (zaznaczone na naszej mapce) dzielą jak gdyby Będzin na trzy części: wschodnią, środkową i zachodnią. Dno jeziora ma w większości skłon łagodny, tylko we wschodniej części i wokół większej wyspy charakteryzuje się dość silnym spadkiem. LIPIAN Będzin należy do jezior rybnych. Występuje tu: sielawa, węgorz, sandacz, szczupak, leszcz. Połowy rybaków zawodowych w latach 74/75, 76/77 i 78/79 wynosiły odpowiednio 38, 78 i 41,10 kg/ha i znacznie przekraczały wydajność planowaną — 20 kg/ha. Zarybiane było w ostatnich latach dwa razy sandaczem i węgorzem. Północna część jeziora i nadbrzeżne skrawki na południu — ze względu na swoje wyższe położenie — to tereny nadające się na ośrodki rekreacyjne. Taki ośrodek istnieje na północy, obok zaznaczonej na naszej mapce przystani rybackiej. Będzin jest zasilany wodami okolicznych jezior oraz licznymi ciekami ze zmeliorowanych łąk. Z północy wpadają tu bezimienne strumienie z jezior: Lipiańskiego (Kościelnego), Sulimierskiego i jeziora Chłop. W części południowo-zachodniej — odpływ do jeziora Łubie (Lubno). Główne źródła zanieczyszczeń Będzina to spływające z okolicznych pól substancje nawozów mineralnych, ochrony roślin oraz ścieki z Jeziora Lipiańskiego. Spójrzmy na naszą mapkę. Najbardziej interesująca jest wschodnia część jeziora. Za przybrzeżnymi wypłyce-niami mamy izobatę 5 m i gwałtowny spadek dna do 10 m. W centrum tego pierwszego uskoku najgłębsze miejsce jeziora — 15,4 m. Na północ od większej wyspy ponownie 10-metrowa głębokość i znowu głęboczek — 13,6 m. Im dalej na wschód — tym jezioro staje się płyt-sze i nie przekracza 5 metrów głębokości. W czasie wodnych wypraw nawet przy silnym wietrze łatwo znaleźć schronienie przy zawietrznych stronach wyspy i w licznych zatoczkach. Jezioro ma wyraźnie eutroficzny chrakter. Częste i długotrwałe zakwity fitoplanktonu znacznie pomnieszają walory rekreacyjne jeziora. Dojazd łatwy, liczne drogi lokalne i gruntowe. Partie leśne występują nad brzegami południowymi i po-łudniowo-zachodnimi. Z jeziora Będzin do Lipian — 2,5 km.

ocena 4,1/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, nad morzem, JEZIORO STRZESZEWSKIE