Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Pomorze za czasów króla Jana III Sobieskiego

02 sierpień 2012r.

Król Jan III Sobieski po wyjeździe z Gdańska 14 lutego 1678 r. na Pomorze już nigdy nie przyjechał. Nawet kiedy siostra Katarzyna zapisała mu w spadku rozległe dobra wejherowsko-rzucewskie. Natomiast bywała tu królowa Marysieńka, królewicz Aleksander. Historia powstania latyfundium Wejherów, które poprzez Radziwiłłów przeszło w ręce Sobieskich, warta jest przypomnienia. Założycielem "dynastii" Wejherów był wspomniany już wielokrotnie Ernest Wejher, którego portret zdobi po dziś dzień kaplicę fary puckiej. Jego syn Jan otrzymał po ojcu Śmiechowo i Nanice i prawdopodobnie Rzucewo,