Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Organizacja ochrony przyrody

22 czerwiec 2012r.

Organizację ochrony przyrody określa ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 IV 1949 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Ustawa ta obejmuje całą problematykę ochrony przyrody oraz stanowi akt przymierza pomiędzy przyrodą a człowiekiem dążącym ku postępowi. Władzą naczelną ochrony przyrody jest minister leśnictwa i przemysłu drzewnego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanego przez siebie Naczelnego Konserwatora Przyrody działającego w Departamencie Ochrony Przyrody. Organem doradczym i opiniodawczym władz państwowych w sprawach ochrony przyrody jest Państwowa Rada


Zabytki przyrody w pomorskim

22 czerwiec 2012r.

BRZEG MORZA, PLAŻA, WYDMY I ZESPOŁY ROŚLINNE Jedną z atrakcji regionu gdańskiego jest morze. Ciekawa jest historia Bałtyku, który przechodził różne fazy rozwojowe. Raz był jeziorem, raz morzem, zawierał słodką wodę, to znów słoną, w zależności od tego, czy był odcięty od Morza Północnego, czy też miał z nim połączenie. O tym wszystkim dowiadujemy się z badań osadów morskich, w których zachowały się skorupki mięczaków (ślimaków, małży) typowych dla wód słodkich lub słonych. Bałtyk był najpierw słodkim jeziorem o charakterze polarnym, następnie zimnym Morzem Yoldiowym (od małża yoldia - Yoldia arctica), potem słodkim Jeziorem Ancylusowym (od skłodkowodne-go ślimaka rozdepki — Ancylus fluviatilis) i dalej