Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Prusy Królewskie - historia Ziemi Puckiej

28 lipiec 2012r.

USŁUGA KRÓLOWI I RZECZYPOSPOLITEJ " życzyli sobie tego (...) aby za staraniem Jego Królewskiej Mości zjazd Wasze miłości złożyli dla wzięcia wiadomości rzeczy tych, które pod ten czas Rzeczpospolitą wzruszają (...)" Mowa Jakuiba Szczepańskiego na Sejmiku Generalnym pruskim 26 VI 1606 r. W wieku XVII rozwinęły się w Prusach Królewskich zwyczaje sejmikowania na podobnych zasadach jak w pozostałych ziemiach koronnych. Szlachta powiatu puckiego zjeżdżała się do Pucka i obradowała bądź na ratuszu, bądź w kościele. Prawdopodobnie były to zjazdy początkowo nieliczne, bo zwyczaj był niedawny.